Aktuality

27.07.2017 09:04

Výroční Valné shromáždění

Valné shromáždění České 3D lukostřelby proběhne 30.9. v Římově po ukončení střelby na prvním dni MČR.

Podněty pro VS budou přijímány do 30.8., poté bude zveřejněn program VS

Michal Sodja