Kritéria pro hodnocení ČP 2020-2021

Kritéria pro Český Pohár 2020-2021

Počet souborů: 0

Kritéria pro vyhodnocení ČP pro sezónu 2020-2021
1) Český pohár je mistrovská soutěž v dlouhodobém uspořádání, pořádaná přímo předsednictvem svazu nebo klubem, který je svazem pověřený.
2) Do seriálu závodů Českého poháru budou zařazeny závody ohlášené jako pohárové od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021splňující všechny požadavky na závod Českého poháru.
3) Na závodě Českého poháru nesmí být žádná z tříd a kategorií vypsaných pro Český pohár omezena rozpisem.
4) Pro celkové hodnocení v Českém poháru se započítává součet maximálně pěti nejlepších bodových výsledků za umístění ze závodů zařazených v seriálu ČP.

5)Body se získávají podle klíče 1.místo 30b, 2.místo27 bodů, 3.místo 24 bodů....

6) při shodném výsledku rozhoduje průměr na šíp. Tedy součet bodů z maximálně pěti nejlepších výsledků kola Hunter round (umístění)  dělený počtem šípů
7) V Českém poháru budou hodnoceny třídy a kategorie, kde se soutěže zúčastní alespoň 5 střelců hodnotitelných v ČP

8)hodnoceni budou všichni střelci kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu ČP


9) Závodu ČP se mohou zúčastnit držitelé licencí ČLS a národních licencí
10) Pořadatel závodu v seriálu ČP musí splnit následující kritéria:
- Dostatečná kapacita parkovacích (odstavných) míst pro vozidla účastníků
- Shromaždiště (odstavné plochy) musí být dostupné osobním automobilem běžné kategorie
- Cena startovného je stanovena max. včetně jídla v následujících částkách:
o Dospělí, senioři atd.: 450,- Kč
o Junioři300,- Kč
o Minis 200,- Kč
V případě, že je pro pořadatele obtížně zajistit stravu v přijatelné kvalitě a cenové hladině, nebude ji zajišťovat a max. výše startovného snížena o 150,- Kč, tj. 300/150/50 Kč dle kategorie. V případě nezajištění stravy musí být ale zajištěno sociální zázemí formou mobilních WC, vhodného přístřeší s dostatečnou kapacitou a odstavných ploch pro vozidla účastníků. Pořadatel na tuto skutečnost upozorní v rozpise.
11) Povinností pořadatele je předat závodníkům, maximálně do 60ti minut od odevzdání poslední bodovačky, výsledky v tištěné podobě pro případné protesty. Výsledkovou listinu odešle pořadatel závodu vedení svazu Č3D nejpozději do 48 hodin ve dvou provedeních:

12) Vyhodnocení ČP bude provedeno po skončení prvního kola MČR
13) Kategorie pro ČP 2020-2021
- BHR (TRRB) muži, ženy, veteráni

-TR muži, ženy
-  LB (TRLB)dospělí, junioři, žáci
- BB muži,ženy, junioři, žáci
-  FU (CU )dospělí, junioři, žáci
-  BU (HU)dospělí
- HB ( PBHB) dospělí
- FS (OL) dospělí
- CRB dospělí

Junioři a žáci TR,HB,LB a BHR sřílejí v kategorii BB

 

Junioři a žáci BU a FS střílejí v kategorii FU

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY NENÍ ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU!! Jedná se o jednotlivý závod ve dvoudenním uspořádání. Věková kategorie závodníků je ta, do které závodník spadá 1.den závodu. Výsledek se nezapočítává do ČP

 

 

Platnost od 1. 10. 2020- 30.9.2021

 

Michal Sodja

předseda Č3DL