Směrnice o státní reprezentaci

20.09.2017 20:29

Směrnice o podmínkách účasti na sankcionovaných soutěžích

Směrnice pro státní reprezentaci Č3DL

a) Doklady vydávané Svazem

  1. Na sankcionovaných soutěžích IFAA - mistrovství světa, mistrovství Evropy apod. je vyžadována platná karta střelce IFAA (score card) se záznamy za poslední dva roky.
  2. Kartu vydá národní Svaz, který je členem IFAA (Č3DL) každému střelci, který o ní požádá.
  3. Platnost karty je potvrzena jednak razítkem a podpisem na kartě, a jednak písemně pořadateli. Platnost jednotlivých záznamů v kartě potvrzuje buďto ředitel závodu, nebo jednorázově funkcionář Svazu.

 

b) Způsobilost reprezentovat

Způsobilost reprezentovat Českou Republiku na sankcionovaných soutěžích IFAA potvrdí Svaz každému střelci, který splní následující podmínky:

  1. Poslední dva roky je řádným členem Č3DL (IFAA)
  2. Za poslední dva roky odstřílel nejméně dva závody pořádané Č3DL
  3. V minulosti se neprovinil proti etickému kodexu IFAA, směrnici Č3DL a je předpoklad, že nebude poškozovat dobré jméno České Republiky a Č3DL.

c) Reprezentace

       1.    Účast na slavnostním zahájení a zakončení je možná pouze v dresu Č3DL

       2.    Je zakázáno hanobení státních symbolů (státní znak a vlajka), například kresbami, či nápisy.

 

d) Národní dres

Národní dres je modrý a respektuje minimální heraldická pravidla. Na zádech je jméno střelce a jméno země , buď celé, nebo CZE. Pokud je na dresu logo sponzora, jméno klubu apod., nesmí být na čestnějším místě než státní symbol, zejména ne na levé straně prsou a levém rukávu.

Michal Sodja

předseda CZ3D