Pozvánka na VS 2018

30.08.2018 08:26

Pozvánka

Místo: Teplice nad Metují
Datum a čas: 29.9.2018 ihned po vyhlášení výsledků  Českého Poháru

Program:

 1. Zahájení

  2. Volba mandátové komise

  3. Schválení programu

  4. Zpráva mandátové komise

  5. Schválení jednacího řádu VS

  6. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

  7. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

  8. Zpráva o hospodaření

  9. Diskuse k předloženým zprávám

  10. Schválení zpráv

          11. Kritéria pro vyhodnocení Českého poháru

12. Návrh usnesení

13. Schválení návrhu usnesení

 

V Praze 29.8. Michal Sodja

předseda