Pozvánka na VS

02.09.2020 09:08

VS v Sedmihorkách po prvním kole MČR spojené s volbami

Pozvánka na VS Č 3D L

Místo: Sedmihorky
Datum a čas:3.10.2020 v 17 hodin, případně po ukončení prvního kola ČP

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva mandátové komise

5. Schválení jednacího řádu VS3.

6. Volba volební komise

7. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

8. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

9. Zpráva o hospodaření

10. Zpráva revizní komise

11. Diskuse k předloženým zprávám

12. Schválení zpráv

13. Volby předsednictva

14. projednání návrhů

Návrhy.:

1.Návrh Bows clubu Chiméra na zvýšení startovného alespoň o 50 kč

2.Návrh Jiřího Sedláčka na zrušení směrnice o státní reprezentaci ZDE

14. návrh usnesení

15. Schválení usnesení

Michal Sodja

předseda Č3DL