Pozvánka na VS

15.08.2019 08:16

Řádné Valné shromáždění Č3DL

Pozvánka na VS Č 3D L

Místo: Hrádek
Datum a čas: 14.9.2019 ihned po ukončení prvního kola MČR

Program:

 1. Zahájení

  2. Volba mandátové komise

  3. Schválení programu

  4. Zpráva mandátové komise

  5. Schválení jednacího řádu VS

  6. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

  7. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

  8. Zpráva o hospodaření

  9. Diskuse k předloženým zprávám

  10. Schválení zpráv

  11. Zajištění sezóny- Otevření dlouhodobé soutěže v terénní lukostřelbě


12. Návrh usnesení

13. Schválení návrhu usnesení