Aktuality

16.02.2019 18:40

trenérské školení IFAA

Trenérské kurzy IFAA

Termíny trenérských kurzů IFAA - Level 1 Instructor course:

30.-31.3.2019 - Level 1 (téměř naplněn)

30.8.-1.9.2019 - Level 1 (max. 10 účastníků)

20.-22.9.2019 - termínová rezerva pro případný přetlak zájmu (Proběhne Instruktorský nebo běžný lukostřelecký kurz).

Všechny kurzy proběhnou na Búřově (Valašská Bystřice).

 

Podmínky pro účastníky dle IFAA:

1. Kandidát musí být registrován u národní asociace IFAA (Č3DL) minimálně 2 po sobě jdoucí roky.

2. Kandidát musí být aktivním členem klubu nebo uvést, kde chce vykonávat trenérskou praxi.

3. Musí se pravidelně účastnit lokálních i národních 3D/terénních závodů nejméně 2 roky

4. Musí mu být více než 18 let

5. Nesmí mít omezení pro práci s dětmi dle Českých zákonů

6. Proti kandidátovi nesmělo být vedeno žádné disciplinární řízení v posledních 5ti letech klubem, národní asociací (Č3DL) nebo IFAA

 

Školitel:

Ing. Jan Novák, MBA

IFAA Level 3 Instructor
Trenér lukostřelby II. třídy

 

Zájemci hlaste se na email: lkfalcon(zavináč)email.cz

 

SYLABUS:

Základní témata:

 1. Organizace klubů
 2. Typy terénních závodů
 3. Bezpečnost
 4. Typy luků
 5. Výběr luku
 6. Ostatní vybavení
 7. Základní postup výstřelu
 8. Komunikace
 9. Styly IFAA
 10. Kompetence
 11. Výuka ve školách a rekreační lukostřelba
 12. Trénování dětí
 13. Trénování žen
 14. Trénování zdravotně znevýhodněných
 15. Kodex chování instruktora
 16. Pořizování záznamů
 17. Kontrola vybavení
 18. Bezpečnost na veřejnosti

Doplňková témata:

 1. Strečink
 2. Míření
 3. Tréninková jednotka