O nás

Česká 3D lukostřelba vznikla oddělením od Svazu kuší a přejmenováním, jako pokračovatel Českého svazu sportovních kuší a luků na Valném Shromáždění na Holých Vrších 3.6. 2012

Český svaz sportovních kuší a luků 3D EAA byl založen na zakládajícím valném shromáždění dne 6.1.1996 v Praze 4, Vyskočilova 2 - SKY

Klub Brumlovka.

Od 1.1.2013 jsme řádnými členy IFAA (Mezinárodní Asociace Terénní  Lukostřelby)

 

Pokud nevíte co je 3D lukostřelba, klikněte na tento odkaz:

 Co je 3D lukostřelba?

 

Jak se přihlásit do Č3DL? -pošlete přihlášku na info@3darchery.cz

Přihláška bude obsahovat:

Jméno

adresa

telefon

email

Datum narození

údaje budou použity pro potřeby evidence členské základny.

Svou přihláškou zájemce o členství souhlasí zpracováním a evidencí svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Přihlášku zašlete na info@3darchery.cz

 

Následně vám bude přiděleno číslo licence.

Číslo licence použijte jako variabilní symbol pro platbu licence (členského příspěvku) na účet svazu:

Česká spořitelna 2835328329/0800

Pro sezónu 2018-2019je to 3OO CZK pro dospělé,100 CZK pro děti do 18 let.

Jako člen svazu máte právo účastnit se svazového dění. Účastnit se mistrovských soutěží- Mistrovství republiky a Český pohár, být hodnocen v dlouhodobých soutěžích, účastnit se Valných shromáždění......

Členové Svazu jsou pojištěni.

Naše sezóna začíná 1.10. každého roku a končí 30.9. roku následujícího. Poslední soutěží sezóny je zpravidla Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě. Hlavní soutěží je Český pohár- MČR v dlouhodobém uspořádání. MČR a závodů Českého poháru se nelze účastnit bez střelecké licence

 


Zobrazit místo Česká 3D lukostřelba - kluby na větší mapě