Aktuality

29.01.2016 17:06

Zařazení luků s kovovým středem do kategorii

Dle definice kategorie BB, v České Republice pro sezónu 2015-2016 spadají do kategorie BB všechny luky s kovovým středem. Stringwalking je v BB povolen, nikoli nařízen

Michal Sodja

předseda Č3DL