Aktuality

17.05.2023 14:37

Řádné VS Č3DL Němčice, 17.6.2023

Řádné Valné shromáždění Č3DL

Pozvánka na VS Č 3D L

Místo: Němčice u Kolína
Datum a čas: 17.6. po ukončení závodu

Program:

 1. Zahájení

  2. Volba mandátové komise

  3. Schválení programu

  4. Zpráva mandátové komise

  5. Schválení jednacího řádu VS

  6. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

  7. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

  8. Zpráva o hospodaření

  9. Diskuse k předloženým zprávám

  10. Schválení zpráv

  11. Návrh předsednictva:

Návrh na změnu systému střelby v českém poháru

Jelikož střílení na dva šípy pro modrou a bílou metu  nepřineslo žádnou přidanou hodnotu, kterou měl být příliv nových střelců, navrhujeme:

Pro modrou a bílou metu následné

 1. Střelba na terč dvěma šípy do prvního zásahu

Jeden modrý kolík, jeden bílý kolík

Bodování  první  šíp 20, 16, 10 druhý šíp 3, 2, 1

 

Červený kolík současný stav

 

 

2.Návrh  na zvýšení platby za oběd o 50 Kč tj. 200 Kč oběd

3.Otevření ženské kategorie ve všech dospělých kategoriích

 


12. Návrh usnesení

13. Schválení návrhu usnesení

 

V Praze 16.5.2023

Michal Sodja