Aktuality

11.04.2022 19:24

řádné valné shromáždění

řádné valné shromáždění proběhne 4.6. v Hradci Králové ihned po ukončení závodu. Pokud někdo pořebuje zápis o závodech pro potřeby ME v Confolence, bude zde vydán. Kdo pořebuje, nebude v Hradci a nemá nikoho, kdo by mu score card převzal, prosím upozorněte s dostatečným předstihem, aby mohla bý sc zaslána poštou

V Praze 11.4. 2022

Michal Sodja

předseda Č3DL