Aktuality

08.10.2012 16:32

Upozornění pro členy a další zájemce o 3D lukostřelbu

Dle rozhodnutí předsednictva z března 2012 se začátek sezóny přesouvá na 1.10. každého roku. Žádosti o přestupy mezi kluby se budou podávat před začátkem nové sezóny.

Střelcům s platnou licencí na rok 2012 platí tato až do konce roku. Střelcům kteří licenci zaplacenou nemají platí licence od okamžiku zaplacení členských příspěvků.

Pro platbu na účet Svazu používejte svoje číslo licence jako variabilní symbol.

Dle rozhodnutí červnového VS na Holých Vrších se stanovuje výše členských příspěvků na 300 CZK u dospělých a 100CZK u mládeže.

Střelci bez platné licence nebudou hodnoceni v dlouhodobé soutěži Český Pohár.

Michal Sodja

Předseda Svazu