Aktuality

Zasedání Evropské Rady IFAA
04.03.2018 19:18

předložení českého návrhu

Ve dnech 2.-3. března 2018 jsme se zúčastnili zasedání Evropské rady IFAA s cílem předložit nabídku České Republiky na pořádání ME ve 3D v České Republice v roce 2022.

Evropa má jako region IFAA vlastní radu nezávislou na předsednictvu IFAA už asi tři roky a předsedou Evropské rady je pan Sebastian Vánky z Maďarska.

Část jednání Rady (EAM) se týkala předkládání předběžných a konečných návrhů Evropských soutěží. Za tím se Rady účastnila i delegace České 3D lukostřelby ve složení Michal Sodja, Aleš Hýbner a Petr Dlesek. Tříčlenná delegace se nakonec ukázala nezbytnou.

Nás se (kromě hlasování) týkala zvláště část jednání zabývající se předkládáním předběžných návrhů. Dle požadavků Evropské Rady jsme v řádném termínu předložili všechny požadované podklady a Aleš Hýbner si připravil velmi dobře zpracovanou prezentaci.

Trochu nešťastným se ukázalo, že během finské prezentace nabídky Halového Mistrovství Evropy 2022 zjistil zástupce Estonska že nabídka neodpovídá pravidlům IFAA. Což byla dosud zavedená praxe u předběžných nabídek a ačkoli nikdo další o pořadatelství zájem neprojevil, Estonsko se zakopalo na svých pozicích a návrh bude muset být předložen znovu.

To poměrně dost ovlivnilo a zdrželo celé jednání. Následovaly tři nabídky na EBHC 2022 v pořadí Česká, Finská a Maďarská. Nakonec rada všechny tři nabídky akceptovala a následovalo dvoukolové hlasování. Do druhého kola postoupili Češi a Finové a nakonec zvítězila nabídka Finska. Češi jsou první náhradník, pokud Finsko nedokáže splnit všechny požadavky. Ty jsou po zkušenosti s Itálií velmi pečlivě kontrolovány.

V současnosti to vypadá tak, že EBHC2022 bude probíhat v Laponsku za Polárním kruhem. Finové slibují celodenní slunce a 35°C

Finská prezentace

Nicméně máme ještě další možnosti a pokud se rozhodneme jich využít, budeme naše členy informovat.

Přínosem výpravy bylo jednak zviditelnění České Republiky a jednak skutečně profesionální přístup k jednání na mezinárodní úrovni.  Tímto bych chtěl poděkovat Petru Dleskovi za vzornou přípravu podkladů a zvláště pak Aleši Hýbnerovi za profesionální přípravu prezentace a její přednesení. Díky tomu jsme nebyli bez šancí a Evropa nás vnímá jako seriózní partnery a aktivní členy IFAA. Pozitivně je vnímáno i loňské vyslání Jana Nováka na Školení trenérů do Dublinu

 

4.3.2018  Michal Sodja