Z historie Lukostřelby

22.11.2015 09:38

Článek Ladislava Krumpolce převzatý z portálu Lukostřelec.cz


V diskusním fóru na portálu Lukostřelec.cz se rozproudila velmi zajímavá diskuse o tradičních anglických lukostřeleckých disciplinách, jako je např. Clout. Podle prvních ohlasů lukostřelců, kteří se v ČR zabývají tradiční lukostřelbou, můžeme očekávat, že si některé z těchto disciplín velice rychle oblíbí a začnou je v příští sezoně (rok 2007) trénovat. Věříme, že jak poroste obliba a informovanost o těchto disciplínách, začnou se časem objevovat také v rámci různých turnajů, které jsou každoročně pořádané v ČR.
Tento úvodní článek nám zaslal Griffin, který ho chápe jako svůj příspěvek k popularizaci těchto disciplin v Čechách a na Moravě. Současně vám vzkazuje, že se všichni můžeme těšit na jeho další pokračování :o)

Ve svém článku vycházím ze dvou publikací se shodným názvem "Pravidla střelby" (Rules of shooting), které vydaly nezávisle na sobě dvě různé organizace. První publikaci vydala The Grand National Archery Society (dále jen GNAS) a druhou vydala The British Long-Bow Society (dále jen BL-BS). Druhou publikaci mi zapůjčil Hawkwind, protože od BL-BS mi zatím po objednání této publikace nic nepřišlo. Kolegové z BL-BS mě jen pozvali na jejich závody, kde si mám pravidla osobně "vyfasovat".
Pozn. autora: Tímto děkuji Hawkwindowi jednak za zapůjčení a jednak za rady a připomínky. Doufám, že se zase postupně připojí do diskusí na portálu, minimálně na toto téma, protože je jeden z mála, který má s těmi to disciplínami i praktické zkušenosti. Současně uvítám také zkušenosti i jiných střelců, kteří něco o těchto disciplínách vědí případně je zkoušeli střílet, aby se s námi podělili o své zkušenosti v diskusi pod článkem.

Výsosný znak Anglie
Oficiální erb Anglického království (Kindom of England) používaný v období 1198 - 1340. Více se o historických erbech Anglie dozvíte zde...
Vlajka Anglie
Anglie měla ve vlajce červený svatojiřský kříž na bílém pozadí. Vlajku nosili většinou na varkoči angličtí lušištníci, pokud bojovali za krále. Dodnes ho má ve znaku organizace Fraternity of St George, která závody (turnaje) s tradičními longbow organizuje.

Úvodem
Napsat něco o tradičních lukostřeleckých disciplinách v Anglii je obtížné, protože všechny tam mají relativně historicky vysledovatelné pozadí, pravděpodobně delší než v jiných evropských zemích. Zaměřím se proto jen na ty lukostřelecké discipliny, které se, podle mého názoru, hodně odlišují od disciplín, které jsou známé v jiných zemích světa. Vyjímku z těchto zemí tvoří pouze Austrálie, kde se díky dřívějšímu vlivu Anglie vyskytují obdobné disciplíny.
Postupně Vám v několika článcích popíšu tyto tradiční lukostřelecké disciplíny: Clout Shooting, Flight Shooting, Roving (FixedMarks), Traditional Longbow Target Shooting a na závěr Vás seznámím se specialitou s názvem Popinjay Shooting.
Překladatelské poznámky: Tam, kde překlad do češtiny považuji za zavádějící, protože se mi špatně hledají české ekvivalenty, uvádím v závorce původní text.


Střelnice v Británii

Celkový dojem
Z těchto anglických disciplin je cítit hluboká tradice, která sahá až do dob, kdy se používaly velmi silné válečné středověké luky nazývané longbow. V různých zdrojích se uvádí, že discipliny Clout a Roving (Fixed Marks), vznikly "přirozeným způsobem" jako důsledek tréninku a zábavy střelců, kteří v neděli, cestou do kostela, stříleli na různé cíle, např. stromy, křoviska, drny, nebo kus látky zavěšený na tyči apod. Vzdálenosti a úhel střelby, které se u těchto dvou disciplin střílí, jednoznačně dokumentují využití luku jako válečné zbraně.
Tradiční longbow terčová lukostřelba se střílí na vzdálenosti, které můžeme najít i v sestavách FITA. Tuto disciplínu zde uvádím proto, že opět cítím z názvů jednotlivých sestav (Round) hlubokou tradici a jednak proto, že se na rozdíl od sestav FITA střílí "na ostrovech" standardně i tradičním lukem.

Čím se střílí
GNAS definuje ve svých pravidlech, jak je obvyklé i v jiných zemích, poměrně přesně všechny typy luků od kladkových po tradiční longbow. Pro každou disciplínu jsou v pravidlech GNAS definovány příslušné kategorie luků, ze kterých se v rámci lukostřeleckých závodů tyto discipliny střílí.
BL-BS uvádí ve svých pravidlech pouze jednu kategorii – Longbow.
Protože byla diskuse na Lukostřelci.cz, ohledně těchto disciplin, vyvolána z podnětu tradičních lukostřelců, zaměřím se jen na luk typu longbow.

Definice používaného luku typu longbow (zkráceno):

 • Tradiční longbow je vyrobený ze dřeva, ať už z jednoho kusu nebo složeného z více vrstev dřeva (either "self", "backed", or "laminated") s vypouklým "břichem" (stacked belly) a rohovinovými špičkami (nocks).
 • Délka luku je nejméně 5 stop (cca 155 cm) pro šípy kratší než 27 palců (cca 69 cm) a nejméně 5 stop a 6 palců (cca 170 cm) pro šípy delší než 27 palců.
 • Střed luku je nejširší místo luku, poměr hloubka/šířka luku musí být nejméně 5/8 – měřeno od "back" k "belly", a to v každém bodě luku. Na luku nesmí být žádná podpora (základka) pro šípy.
 • Jsou povoleny také luky, jejichž konstrukční součástí je bambusové dřevo (pozn. autora: myšleno zřejmě na backing), pokud vyhovují předchozím pravidllům.
 • U luku se může použít tětiva z jakéhokoli materiálu a může být "kisser".

Rozdíly v definici longbow podle pravidel BL-BS:

 • Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny, pro discipliny Clout a terčovou střelbu, luky s plným nátahem přesahující 70 liber.
 • Luky, které mají zářezy na tětivu přímo ve špičce luku (self nocks), tzn. luky nemají rohovinové špičky, jsou povoleny pouze pro discipliny Flight a Roving.

Poznámky autora k definici longbow:

 • Zeptal jsem se u Fraternity of St. George, která pořádá turnaje společně s BL-BS, jak dodržují povinnost používat u luku špičky z rohoviny. Odpověděli mi, že v zásadě jsou "self nocks" už všude tiše tolerovány. Podle mě to je z toho důvodu, že luky bez rohovinových špiček jsou snadněji dostupné pro velkou většinu lukostřelců.
 • Zajímal jsem se také z jak silných luků vlastně tyto discipliny střílejí. Podle jejich informací se používají luky, které mají průměrnou sílu v plném nátahu 50 lb (minimálně cca 45lb a maximálně 55 lb). Samozřejmě extremisté mají, např. i 60 a 65lb. v nátahu. Na disciplínu Flight se používají i silnější luky. Clout fakticky znamená vystřelit 72 šípů na vzdálenost 165 m. Natahuješ při tom luk v rámci možností "co to dá", a to je poměrně fyzicky náročná záležitost.
  Při terčovce (prestižní York Round) odstřílíš 72 šípů na 91 m, 48 šípů na 73 m a 24 šípů na 60 m. Můžeš to střílet sice celý den, ale je otázka, kolikrát jsi schopen natáhnout silnější luk. To klade velké nároky na kvalitu luku, nikoli pouze v jeho nátahové síle ale zejména i ve zpracování ramen, aby měla dostatečný "švih", který udělí šípu počáteční rychlost. Ale k tomu ať se prosím vyjádří výrobci luků.
 • Z diskusí jsem také vysledoval, že Angličané si při těchto disciplinách moc u longbow už "nehrají" na "válečné" luky a často si také definují tento luk jako "rekreační luk z 19. století". Je to zřejmě proto, že tehdy už dávno opustili ideu luků z jednoho kusu dřeva a dělali minimálně "backing" na "belly", a na oboje používali exotické dřevo dovážené z kolonií – to je moje spekulace. Tyto luky se pak asi vyrovnají původním tisovým lukům – nebo je předčí.
 • Na stránkách BL-BS také probíhají diskuse o potřebě provést změnu stávající definice longbow. Z diskusí však nevyplývá, že by případná nová definice longbow přinesla nějaké zásadní změny, které by se týkaly konstrukce těchto luků, např. že by se v disciplínách povolilo používání luků s "okny" nebo s příměsí laminátu.
 • Kromě výše uvedených pravidel existuje také celá řada dalších upřesňujících zásad, např. že backing nesmí být více než 1/3, že počet vrstev dřev a bambusu má být 3 až 6 u vrstvených (laminated)luků apod.
 • Rovněž se často používá místo termínu "stacked belly" formulace: luk s profilem písmene "D".

Šípy pro tradiční longbow discipliny
Šípy jsou dřevěné s opeřením, končíky tvoří rohovina, zářez nebo plast. Hroty nesmí přesahovat průměr dříku v místě uchycení. Nesmí se používat žádné velké průměry hrotů. Pro disciplinu "Flight" se používá šíp delší než 28 palců. V této disciplině se používá také, tzv. standardní šíp, který má naprosto přesně definované rozměry a váhu.

Clout Shooting
Slovo pochází údajně z vikingského slova "clud" nebo také ze slova označující látku ("cloth"). Clout se střílí podle pravidel GNAS, ale existuje také FITA Clout a Clout BL-BS.


Clout v akci

Terč
Terčem bývají zpravidla soustředné kruhy (celkem 5) o poloměru největšího z nich 12-13 stop (3,7 – 4 m), které jsou vyznačené na zemi. Střelec se tedy trefuje do kružnice o průměru asi 8 metrů. Ve středu těchto kruhů je umístěna značka – Clout.

 • GNAS používá jako značku barevnou látku o ploše 12 palců (30 cm2) připevněnou na tyčce zapíchnuté v zemi. Soustředné kružnice vyznačené na zemi mají poloměry: 18 palců, 3, 6, 9 a 12 stop.
 • BL-BS používá jako Clout bílý terč o průměru 30 palců (76 cm), v jehož středu je černý bod o průměru 4 palce (10 cm). Terč je postaven na zemi pod úhlem 45 stupňů. Kolem terče jsou vyznačeny sostředné kružnice, které mají poloměry 30 palců, 4 stopy, 7, 10 a 13 stop. Často jsou udávány rozměry kruhů i takto: 1 stopa, půl luku, luk, 1,5 luku a 2 luky. Všimněte si, že vnitřní kruh je v této terminologii jakoby poloviční, ale pravděpodobně jde o měření od hrany terče, zatímco v prvním případě je vzdálenost měřena od středu terče (pozn. aut.: pokud nejde ve zdrojovém dokumentu o překlep).

 • Terče pro Clout

  Hodnocení disciplíny
  GNAS fakticky nemá terč (je to látka připevněná na tyčce). Takže bodové ohodnocení jednotlivých kruhů, směrem od jejch středu ven, je: 5, 4, 3, 2, 1. 5 bodů se také počítá za zásah látky.
  BL-BS hodnotí zásah terče 6 body a zásahy jednotlivých kruhů vyznačených na zemi body: 5, 4, 3, 2, 1 (od středu kruhů směrem ven).

  Vzdálenosti

 • Muži střílejí na vzdálenost (podle GNAS i BL-BS): 180 yardů (cca 165 m)
 • Ženy střílejí na vzdálenost: podle GNAS:140 yardů (cca 127 m) a podle BL-BS: 120 yardů (cca 109 m)
 • Jak se střílí Clout
  Jednostranný Clout se střílí na 1 terč umístěný v příslušné vzdálenosti. Na tento terč se střílí celkem 36 šípů. Podle pravidel GNAS je to 6 sad po 6 šípech, podle pravidel BL-BS je to 12 sad po 3 šípech. Clout střílí celá skupina střelců najednou. Střelci stojí v řadě vedle sebe a střílí vždy 1 sadu šípů na jeden terč. Poté, co na něj odstřílí první sadu šípů, jdou k terči, kde si zapíšou dosažené výsledky a vytáhnou šípy. Vrátí se zpět a střílí další sadu.

  Dvojstranný Clout: Clout se zpravidla střílí jako dvojstranný, na dva terče, které stojí proti sobě, tzv. Double Clout Round. Střelci vystřelí v rámci tohoto Cloutu na každý ze dvou terčů 36 šípů. Dohromady tedy vystřelí celkem 72 šípů. Střílí se pak stejně jako jednostranný, s tím rozdílem, že se střelci nevrací zpět ale u terče, ze kterého vytáhli šípy se postaví znovu do řady a střílí další sadu šípů na protilehlý terč. Tento způsob střelby je výhodný vzhledem k vzdálenostem, na kterou se Clout střílí. Střelci se tak nemusí "naprázdno" vracet zpět na výchozí čáru.
  Viz plánek.


  Plánek střelnice pro dvoustranný Clout

  Pokračování příště: Flight, Roving, Tradiční terčovka ...

  Použitá literatura a obrázky:
  [1] The Grand National Archery Society: Rules of shooting, April 2002
  [2] The British Long-Bow Society: Rules of Shooting, Fifth Edition 2003
  [3] Obrázky: stažené z internetu, z různých lukostřeleckých klubů v Anglii. Obrázky jsou v rámci tohoto článku používané k nekomerčním účelům s cílem popularizace tohoto sportu v Čechách