Zprávy o činnosti Svazu a předsednictva

zpráva o činnosti 2013-2014

Počet souborů: 0

Činnost svazu v sezóně 2013-2014

-1.ledna 2013 jsme se stali řádnými členy IFAA. Sezóna 2013-2014 je proto první, kterou jsme stříleli v duchu pravidel IFAA. Pro zachováni „loveckého“ rázu našich soutěží jsme zkrátili maximální vzdálenosti pro luky bez zaměřovačů.

-V listopadu 2013 proběhla ve Varíně na Slovensku schůzka předsedů SLA3D, Polska a Č3DL, na které jsme dohodli společný postup v mezinárodní soutěži Grand Prix pro rok 2014.

Naše úspěchy v GP:

Nikolas Búbela (Mrlínek)…1.místo TRRB žáci

Adam Kondicz………………….3.místo TRRB žáci

Mucalík Jan(Mrlínek)………..3.místo TRRB kadet

Marian Jurík (KLK)………………1.místo BB muži

Petr Dlesek(Chiméra)………..3.místo BB muži

Sylvie Wildt (Chiméra)……….2.místo HU

Michael Wildt(Chiméra)….. .3.místo HU

Renáta Nováková(Mrlínek)…1.místo PB-HB

Petr Madurkay(Chiméra)…….1.místo TRRB muži

Ludvík Čuba(Phoenix)    ……….3.místo TRRB muži

Eva Žáková(Chiméra)…………..1.Místo BB ženy

Lenka Madurkayová(Chiméra)..2.místo BB ženy

Radka Navrátilová…………………1.místo TRRBženy

 

-Od 1.ledna 2014 začal platit nový občanský zákoník . Č3DL byla automaticky převedena do rejstříku spolků jako zapsaný spolek a začala běžet tříletá lhůta na uvedení všech náležitostí do souladu se zákonem

 

-Itaclub Bartochov prohloubil spolupráci s lukostřeleckými kluby ze severu Rakouska a stal se spolupořadatelem prestižního Nord Cupu. Naši střelci v něm startovali a vedli si velice úspěšně.

Šrutová Magdalena (Kentaur Pardubice) …1.místo žákyně

Louthan Ondřej (Chiméra)                          ….2.místo TRRB

Jitka Ostenová (Libichov)                             ….2.místo TRRB ženy

Iveta Mikešová(Itaclub)                               …..3.místo TRRB ženy

Věra Majerová (Libichov)                            …...1.místo BBženy

Hana Tomková (Trefa)                                 ……..3.místo BBženy

Václav Jirků (Trefa)                                         …….2.místo PB-HB

Tomek Jaroslav (Itaclub)                                  …….3.místo PB-HB

Šrut Pavel (Kentaur)                                      ………2.místo CU

-V březnu 2014 uspořádali Ostrostřelci Skalany , v rámci širší spolupráce se státním zámkem Sychrov, velmi pěkný a výpravný závod s mezinárodní účastí v uspořádání IFAA standart round.

-Již podruhé se Češi vypravili na Killturnier do Eisenbachu a již podruhé vyhrál Tomáš Hanuš (Arni) a Ondřej Louthan  byl třetí

 

-V červnu 2014 vyrazila poprvé v historii mohutná reprezentační výprava Č3DL o 24 střelcích na Mistrovství Evropy do Confolens ve Francii.

Tomáš Hanuš(Itaclub)- 1.místoLB muži

Jakub Zimmer(Chiméra)- 1.místo BB junior

David Rejholec (Rexbow)-2.místo BB junior

Na hodnotných (bodovaných) místech se ve svých kategoriích rovněž umístili:

Michal Sodja 5., Madurkayová Lenka 5., Madurkay Michal 6., Sedláček Jiří 7., Zimmer Luděk 11., Madurkay Lukáš 11., Kasík Martin. 12., Laifr David 12., Madurkay Petr 14., Mikešová Iveta 16. Laifr Tomáš 16.

-V září byli naši členové součástí reprezentační výpravy ČLS na ME WA3D v Talinu. Tomáš Hanuš přivezl stříbro z LB,

Další hodnotná umístění: Petr Madurkay 7.IB,Majerová Věra 8.BB, Robert Ježdík 10 IB, Pavel Osten 16.LB a  Richard Kocourek 14.BB.

-Za sezónu nám přibylo 152členů a počet klubů se zvýšil na 23. Stále ještě nemáme nijak pokryté kraje Karlovarský, Ústecký a Vysočina.

-Účast na soutěžích se výrazně zvýšila

-Závody českého poháru se odehrály i v několika zcela nových lokalitách. A jeden velice zajímavý nepohárový závod pro nás uspořádal ARC3D na zámku Stránov.

-Česká 3D lukostřelba ve spolupráci se státním zámkem Sychrov  bude představovat 11.10. 3D lukostřelbu.

Zpráva o činnosti 2012-2013

Počet souborů: 0

Sportovní sezóna 2012-2013 byla zakončena 6.10.2013 vyhlášením výsledků MČR. V sobotu byly rovněž vyhlášeny výsledky ČP a Valné shromáždění vytýčilo další směr Svazu

Činnost svazu 2012-2013

Od 1.1.2013 jsme řádnými členy IFAA a naše licence je uznávaná jako mezinárodní. Svaz bude dále pokračovat jako samostatný sportovní svaz.

 1. Přijato 10 nových klubů a členská základna se zdvojnásobila. Zatím nemáme žádný klub v krajích-Ústeckém,Karlovarském, Olomouckém a Vysočina.
 2. Svaz uzavřel pojistku s Českou Pojišťovnou na škody na zdraví a majetku na akcích pořádaných Svazem. Pojistka se vztahuje i na nečleny
 3. Naši členové se účastnili ME HDH-IAA v Šoproni s velmi dobrými výsledky. S 18 startujícími jsme byli po Maďarech druhou nejsilnější skupinou . 1.místo HU Ženy Sylivie Wildt. 1 místo Děti- Lukáš Madurkay. 1.Místo TRRB veterán Josef Jelínek. 2.Místo BB ženy –Věra Majerová, 3.místo BB muži- Ladislav Kolínko. Nemedailová, ale pěkná umístění získali 5.TRRB muži- Petr Madurkay, 9.TRRB muži- Robert Ježdík. 5.BB ženy – Eva Žáková. 8.BBž –Kateřina Vavřičková.
 4. Účastnili jsme se prestižního dvoudenního turnaje Killturnier 2013 v Německém Eisenbachu (Schwarzwald). Rovněž mohutná výprava která u Němců udělala dobrý dojem. Do finále se prostříleli a umístili se- 1.Tomáš Hanuš- LB, 4.Pavel Osten –LB, 8.Michal Sodja – HB, 15. Iveta Mikešová- TRRB. Finále se střílelo bez rozdílu kategorií
 5. Tomáš Hanuš a Robert Ježdík se zúčastnili norského turnaje Norwegian Open 2013, kde Tomáš Hanuš obsadil v LB první místo
 6. Pro propagaci Svazu a zviditelnění České lukostřelby se ještě účastnili Michal Sodja  Fetih Cupasi v Istambulu 2. Místo, a Michal Sodja a Jan Řehořovský 1.WTAMF v Ille –de- France , rovněž s dobrými výsledky.
 7. Pokračujeme v budování dobrých vztahů s nejbližšími sousedy. Rakousko, Bavorsko, Polsko, Sasko , kde jsme vesměs velmi dobře zapsáni. Zvláště kontakty s Rakouskem  jsou velmi těsné a srdečné.
 8. Kluby Chiméra a Itaclub uspořádaly turnaje dle pravidel IFAA a Rakouských pravidel na vyzkoušení si nových systémů. Chiméra postavila standardní okruh po dvou střelách na 28 terčů a Itaclub Bartochov 32 terčů na tři pokusy. Turnaj byl velmi dobře logisticky zajištěn a měl hojnou mezinárodní účast. Ostrostřelci Skalany přislíbili upravit svůj Parcour tak, aby vyhovoval standardům IFAA. V současnosti máme v Čechách parcoury dva.                      Všem zmíněným děkujeme
 9. V listopadu2012 zemřel bývalý předseda Petr Mikeš a v květnu 2013 náš dlouholetý člen Jiří Šustr. Oba představují pro Svaz citelnou ztrátu

 

Činnost předsednictva

Předsednictvo vzešlo z voleb v lednu2012 a po odstoupení předsedy Petra Mikeše ze zdravotních důvodů byl zvolen nový předseda.

Předsednictvo: Předseda- Michal Sodja

       Členové předsednictva : Pavel Šrut, Libor Valeček, Marek Žák

Revizní komise: Petr Dlesek , Zbyněk Ambrož

Zahraniční styky: Robert Ježdík

Původní představa Petra Mikeše, že prakticky na každém závodu ČP bude zasedání předsednictva se nenaplnila, neboť zdaleka ne všichni zvolení dojíždějí pravidelně na soutěže. Navíc se pro potřeby jednání s úřady nejen zahraničními, ale i českými ukazuje, že tato struktura předsednictva , která je v našem svazu tradiční, je naprosto nevhodná. Naprosto všechny formuláře vyžadují : předseda, sekretář, pokladník. Případně místopředseda( jednatel), STK, mládež. Pro potřeby jednání s IFAA máme- Michal Sodja- prezident, Robert Ježdík- sekretář, Pavel Šrut- pokladník. Všichni jmenovaní pro Svaz velice usilovně pracují.

Nicméně předsednictvo všechny úkoly ,uložené mu VS 6.10.2012, splnilo.

Rozvaha o dalším vývoji

 1. Ekonomika Svazu- druhým rokem máme příjmy pouze z členských příspěvků. Předsednictvo podalo žádost na MŠMT o dotace v programu V.- organizace sportu.
 2. Hlavním cílem je znovu zavést dotace na pohárové závody (které splní kritéria) a pomoc novým klubům. Součástí žádosti o dotace je i žádost o prostředky na nové terče. Pokud bude žádost úspěšná, mělo by to umožnit- a)saturovat soutěže v méně atraktivním termínu, případně umožnit expanzi Svazu do oblastí s řidší členskou základnou.     b)materiálově pomoci začínajícím klubům s rozjezdem soutěžních aktivit.
 3. Trenérská metodika- je velice důležitým prvkem jednak v rámci rozvojů klubů a jednak při práci s mládeží.  Oslovíme špičkové střelce s nejlepšími výsledky a pokusíme se vypracovat systém.
 4. 4.       Jakákoli podpora ze strany státu je podmíněna členstvím v mezinárodní federaci mající  alespoň 20 členů  (MSMT-21943/2013)
 5. Práce s mládeží- program II.- sportovně talentovaná mládež.  Žádost musí být podána do konce listopadu. Subvence je určena na podporu sportu mládeže, oddíly mládeže , školní kluby, podpora mimořádně talentovaných mladých sportovců, klubů pracujících s mládeží atd. Tato žádost je ovšem bohužel ohrožena tím, že už nejsme jedinými zástupci 3D lukostřelby. Je určitá možnost, že žádost budeme moci obhájit před schvalovací komisí a situaci budeme moci vysvětlit.
 6. Státní reprezentace. – Dotační program I.- státní podpora pro pomoc se státní reprezentací- příprava, cestovní náklady, náhrady atd. (poměrně značný obnos). Součástí žádosti je i výkaz sportovních úspěchů. Pravděpodobnost uznání výsledků z prestižních soutěží které nejsou ME , MS a podobně je malá. Stejně tak i soutěže HDH-IAA které nesplňuje požadavky na mezinárodní federaci. Žádost se podává do konce listopadu a rovněž o ni usilujeme. Běžná doba pro přidělení dotace je dva roky, ale žádost budeme podávat každý rok. Máme před sebou tři roky vrcholných soutěží v Evropě. ME -2014 – Francie, MS-2015- Rakousko, ME-2016—Evropa, MS-2017 – Jižní Amerika.  Do té doby už musíme mít hotový  a fungující sponzorský a dotační pilíř!!!
 7. Jiné zdroje- Národní svaz nemůže čerpat prostředky z regionálních a obecních zdrojů. Tam budou mít mnohem vyšší úspěšnost kluby. Může ovšem přijímat sponzorské dary, nebo být jinak subvencován nestátními subjekty. S touto činností má zkušenosti Petr Maralík z L.K. Arni Valteřice, kterého bych rád kooptoval do předsednictva, nebo alespoň vybavil pravomocemi pro jednání se sponzory.
 8. Další rozvoj Svazu- jednak pro zařazení se do Evropských a Světových systémů 3D lukostřelby je naprosto nezbytné přejít na pravidla IFAA. Přinejmenším do doby, než budeme mít natolik rozvinutou členskou základnu, aby bylo možno dělat závody s odstupňovanou obtížností navrhujeme využít neurčitosti pravidla s maximální vzdáleností (nezohledňuje luky bez mířidel) a zavést metu pro tradiční luky- ve světě běžné, mimo ME a MS.

Dále navrhujeme tříletou ochranou lhůtu pro střelce, kteří by změnou definice kategorie byli nuceni změnit vybavení. Budou upozorněni, že na Mezinárodní turnaje jsou mimo rámec pravidel, ale na závodech v ČR jim bude umožněno startovat tak, jak byli zvyklí.

V současnosti je další rozvoj Svazu brzděn nerovnoměrným rozložením klubů po ČR. Naprostá většina se nachází v Severovýchodních Čechách, na Moravě na hranicích se Slovenskem a Rakouskem. Kluby v Českých Budějovicích a Tachově jsou zatím izolované a rovněž mezi Českými a Moravskými kluby je poměrně široký pás „ území nikoho“. Itaclub dokázal navázat fungující vztahy s Rakouským příhraničím a není tolik odkázán na účast Českých střelců. Klub Arni se pokusil rozjet dlouhodobý projekt s Polskými příhraničními kluby. Zatím neúspěšně, ale ještě to nevzdáváme.

 

Potenciál 3D lukostřelby je ovšem podstatně vyšší. Naprosto naplňuje kvalifikaci pojmu- sport pro všechny- a navíc dává možnost i osobnostního rozvoje a vrcholového sportu. 3D lukostřelba ovšem musí být dostupná.

Svaz svým členům sice poskytuje možnost individuálního členství a vstup je maximálně jednoduchý, ale pokud je střelec izolovaný, nebo pro něj účast na turnajích a jiných svazových aktivitách představuje mnohahodinový přejezd, časem o něj přijdeme. Proto je potřeba podporovat „systém nášlapných kamenů“- větší rovnoměrnost pokrytí území ČR kluby, které poskytují odbornou pomoc, socializační zázemí, případně pomohou i s nákupy či výrobou vybavení

 

_ od 1.1.2014 bude platit nový občanský zákoník. Veškerá OS se automaticky mění na spolky. Bude potřeba to zanášet do stanov.

Zpráva o činnosti 2015-2016

Počet souborů: 0

 

Jelikož v termínu MČR 2015 byl předseda v Tibetu , jako člen lukostřeleckého týmu USA a VS nemělo žádný vážný důvod ke svému svolání, zpráva se týká dvouletého období.

V roce 2015 se reprezentační tým CZ3D účastnil WBHC v Maďarském Godolo odkud přivezl Jakub Zimmer zlatou medaili a stal se juniorským Mistrem Světa IFAA v BB.

Naši členové se ovšem zúčastnili i řady jiných 3D soutěží a významných lukostřeleckých akcí mimo rámec IFAA. V květnu byl výjezd na Bearpaw Killturnier v lovecké lukostřelbě , kde Češi získali stříbro v družstvech.

Naši střelci byli úspěšní i v mezinárodním Nord Cupu

Sezóna byla důstojně uzavřena MČR na Potštejně.

V lednu náš Svaz oslavil 20 let od svého založení, což zároveň znamená 20 let české 3D lukostřelby. Za to patří dík všem, kteří se o to zasloužili, zvláště prvnímu Předsedovi Stanislavu Vidímovi.

Veliký dík si zaslouží i Petr Mikeš, který nastartoval před 4 lety nový směr.

V únoru 2016 se několik střelců zúčastnilo halové 3D soutěže ME HDH-IAA v Budapešti s výsledkem- Zlato- Lukáš Madurkay BB cadet, stříbro-  Jitka Ostenová TRRB ženy,Josef Jelínek TRRB veterán,Pavel Vinš OL muži,Bronz -Lenka Madurkayová BB ženy.

V květnu opět Killturnier  v německém Černém Lese kde Ondřej Louthan vybojoval stříbro.

V červnu proběhlo v Saalbachu EBHC, odkud Češi přivezli opět několik medailí. Jednak zlato- Tomáš Hanuš AMLB a Magdalena Šrutová JFBB, stříbro – Milan Hladil VMBB a Martin Horníček JMBU a bronz Jakub Zimmer JMBB a Lucie Mikolášová JFBB.

V srpnu ze závodu 3D HDH-IAA MS ve 3D přivezli Češi  tři zlaté- Věra Majerová BB ženy, Kateřina Kučová BB cadets a Jakub Zimmer BB cadets a pět stříbrných – Jitka Ostenová TRRB ženy, Josef Jelínek TRRB veterans, Michal Madurkay BB cadets , Pavel Vinš OL muži a družstvo Chiméry.

V říjnu 2015 jsme vyslali do Rumunska Jana Nováka na kurz trenérů IFAA, čímž jsme se zapojili do trenérského programu IFAA.

Svaz podal žádost o pořadatelství EBHC na území ČR.

V roce 2015 Svaz změnil svůj status z občanského sdružení na zapsaný spolek, jak předsednictvu uložilo VS 2014 a jak mu to ukládá i nový občanský zákoník.

Počet jednotlivých střelců se v podstatě nezměnil, ale došlo k rapidnímu nárůstu střelců klubových

Činnost Svazu a předsednictva během volebního období.

Jelikož mateřská EAA nenápadně zanikla a my nebyli součástí žádného velkého celku, vyvstala otázka kam směřovat dále. V Evropě bylo na výběr mezi Mezinárodní Asociací Tradiční Lukostřelby IFAA – světovou organizací se sídlem ve Švýcarsku a následníkem EAA- maďarskou organizací HDH-IAA, sdružující spíše jednotlivé střelce z Maďarska a okolí. Volba padla na IFAA a my jsme splnili všechny podmínky  pro přijetí.

1.ledna 2012 jsme se stali řádnými členy IFAA a nastartovali postupný proces plnohodnotného zapojení do velké rodiny IFAA. Po čtyři roky se pravidly přibližujeme IFAA a i celkově stále více odpovídáme běžným standardům IFAA.

Počet klubů vzrostl z 9 na 27. Počet registrovaných členů vzrostl z cca 800 na 1673 a počet platných licencí ze 150 na 443.

Počet závodů ČP přesáhl dvacítku

Za 4 roky členové Č3DL přivezli z Mistrovství Světa a Mistrovství Evropy pět zlatých, tři stříbrné a dvě bronzové medaile. Dalších několik desítek medailí přivezli z jiných významných regionálních, evropských a světových soutěží.

Nesmírně vzrostla i střelecká úroveň a i na nejvýznamnějších soutěžích se umísťujeme vesměs v lepší polovině.

Zlepšilo se i vzdělávání. Klub Žebrák vypracoval program vzdělávání trenérů 3D lukostřelby a získal i akreditaci MŠMT a máme i prvního trenéra IFAA, jímž se stal Jan Novák.

Přibyly možnosti účasti na zahraničních turnajích a vzrostl i zájem o ně. Přezhraniční turnaj Nord Cup- jehož se účastníme díky aktivitě Itaclubu- se těší značné oblibě. Zájem o střelbu v zahraničí jeví zhruba 10% členské základny a i díky tomu Češi nejsou v Evropě a potažmo ve Světě neznámou veličinou.

Při komunikaci s ostatními světovými federacemi nám nesmírně pomohl Dušan Provazník, kterému tímto děkujeme.

Nejaktivnějším střelcem CZ3D je Olda Svoboda, který nevynechal skoro žádné závody

 Při vedení soutěžních statistik, jakož i dalších tajů práce na PC Jakub Ečer, který si rovněž zaslouží dík.

V Praze 29.9.

Michal Sodja

Předseda Č3DL

 

Zpráva o činnosti 2016-2017

Počet souborů: 0

V sezóně 2016-2017 jsme se zúčastnili MS ve 3D ve Florencii. Výprava byla neobyčejně úspěšná. Ačkoli na tento druh veder jsme se neměli jak připravit a teploty byly i pro Italy nezvyklé, čeští střelci zaznamenali celou řadu úspěchů. Junior Ota Repák nastřílel světové rekordy ve všech třech sestavách. Tomáš Hanuš si střelil svůj druhý rekord, takže mu chybí už jenom rekord v loveckém okruhu. Díky nim drží ČR sedm rekordů, vesměs v kategorii longbow. Další dva jsou Evropské a ukořistil je opět Tomáš Hanuš na ME v terénní lukostřelbě. Máme pět Mistrů Světa. Zmínění Tomáš Hanuš (AMLB) a Ota Repák (CMLB). Dále Karolína Strapková (CFBBR), Magdalena Šrutová (JFBBR) a Jakub Zimmer (JMBBR).

Nesmírně dramatický byl průběh u Marka Kálala, který nakonec spadl na bronzovou pozici

Další bronz si přivezl Lukáš Kučerka (CMBBR).

Velmi hezké výkony podali Lukáš Obeda 4. (CMBBR),Provazník, Petr Madurkay 4. (AMBHR),  Adam 9.(JMBHR) , Kateřina Čejpová (AFBBR), Nováková Renáta (AFHB), Johanka Suchardová 9. (AFHB),Iveta Mikešová 13.(AFBHR), Láďa Kolínko 10. (AMBBR) a Milan Hladil 9.(VMBBR)

V létě si Češi poprvé vyzkoušeli i ME v terénní IFAA v Německu. Tomáš Hanuš opět zvítězil v LB a nastřílel dva Evropské rekordy v AMLB.

Další kovy přivezli – stříbro -Lukáš Madurkay (YAMBHR) Horníček Martin (YAMFU)

Blízko byli Milan Hladil 4. (VMBBR) ,Petr Madurkay 6.(AMBHR) a Ladislav Krumpolec 6.(VMFU)

Reprezentantům děkujeme.

V sezóně 2015-2016 jsme měli 542 členů , z toho 149 dětí, v sezóně 2016- 2017  622 členů, z toho 198 dětí. Ale jenom 77 dětí bylo našimi členy i v sezóně minulé a tři přešly do dospělých. Dospělí většinou zůstávají.

 

VS na Sedmihorkách 1.10.2016 schválilo přechod na pravidla IFAA . Pro Český Pohár byly domluveny tři odchylky a dvě doplnění. Sestavou se stal lovecký okruh (hunting).Zároveň byl stanoven počet hodnocených závodů na sedm (třetina vyhlášených soutěží). IFAA schválilo novou kategorii TR, ale ta začala platit až od 1.1., takže nemohla být otevřena pro Český pohár a o tom zda ji otevřeme pro ČP rozhodne členská základna na VS v Římově.

Ze 13 vyhlášených kategorií jich bylo naplněno 8. CU,FU,LB,HB a FS neměly pět střelců kteří by odstříleli 7 závodů.

Prostřednictvím Itaclubu se Čeští střelci zúčastnili Nordcupu – Rakousko- České dlouhodobé soutěže a jednotlivci vyjeli i na ME maďarské organizace HDH-IAA

Michal Sodja

předseda Č3DL

Zpráva o činnosti 2017-2018

Počet souborů: 0

Český pohár 2017- 2018 se skládal ze 14 kol. Účastnilo se ho 491 střelců. Vystřeleno bylo 47 013 šípů a průměrná účast na závodě byla 107 střelců.

V říjnu 2017 Jan Novák absolvoval instruktorský kurz IFAA„level 3“ v Irsku, tedy má oprávnění školit trenéry „level 2 a 1“

V únoru proběhlo v Budapešti ME v halové lukostřelbě IFAA (EIAC), kde jsme měli poprvé zástupce ČR a sice Daniela Lichtenberga Lisyho, který obsadil páté místo v kategorii AMTR

V březnu jsme prezentovali na Evropské Radě IFAA v Budapešti Český návrh pro EBHC 2022. V nabídce byly návrhy Finska, ČR a Maďarska. V tajném hlasování jsme skončili druzí a sice z diplomatických důvodů. Prezentace Aleše Hýbnera byla bezchybná a děkujeme mu.

V červnu proběhlo ME ve 3D lukostřelbě IFAA (EBHC) v Německém Oberwiesenthalu. Vzhledem k lokalitě na českých hranicích byla česká účast neobyčejně vysoká. Přihlášených bylo 67 střelců z ČR.

Kromě medailí padlo i několik rekordů- Magdalena Šrutová(JFFSR) dva- UAR a Hunter, Tomáš Hanuš (AMLB) jeden- standart 3D (ale kromě toho drží ještě z loňska za UAR), Johanka Suchardová (AFHB) v UAR a Karolína Wognarová (JFTRB) v Hunter .

Medaile dovezli- jako již tradičně- Tomáš Hanuš – Zlato AMLB, Milan Hladil – Zlato VMBBR, Karolína Strapková- Zlato CFBBR, Magdalena Šrutová – Zlato JFFS-R, Viktor Sova – Zlato JMBBR, Karolína Wognarová – stříbro JFTR, Lukáš Kubeček – Stříbro CMBBC, Vít Wognar – stříbro JMTR, Horníček Martin – stříbro YAMFU.

Ale i ostatní střelci podali velmi přesvědčivé výkony.  Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Jako obvykle se střelci České 3D lukostřelby účastnili i řady mezinárodních soutěží pod hlavičkou jiných organizací a většinou s pěknými výsledky.

Mistrovství IFAA ve 3D v Evropě bude až za dva roky a sice EBHC2020 ve Francii, opět ve skvostném Confolens

V Praze 28.9.2018

Michal Sodja

Předseda Č3DL

Zpráva o činnosti 2019

Počet souborů: 0

Zpráva o činnosti Svazu a předsednictva v sezóně 2018- 2019

Zpráva o činnosti Svazu

V roce 2019 měl Svaz 643 členů. Z toho 173 dětí a 87 členů individuálních.

Český Pohár měl 13 kol. Pro hodnocení v poháru nebyl potřeba minimální počet závodů a byla otevřena kategorie TR ženy.

Naše kluby uspořádaly 3 soutěže v terénní IFAA

Střelci CZ3D se zúčastnili ME v terénní IFAA v Holandsku (11 střelců)

Zlato přivezli Petr Madurkay AMTR, Michal Madurkay JMBHR , Lukáš Madurkay YAMTR a Tomáš Hanuš AMLB

Bronz Milan Hladil VMBB

Medaile unikla L.Krumpolcovi, který nakonec skončil 6. VMFU

Jako obvykle všichni střelci ČR podali velmi hodnotné výkony

Plánovaný kurz instruktor Master level, kam jsme měli v plánu vyslat Jana Nováka , byl na poslední chvíli odložen na neurčito z důvodu nemoci .

V Praze 13.9.2019

Michal Sodja