Aktuality

04.10.2018 09:00

Na návrh předsednictva a členské základna svolávám mimořádné Valné Shromáždění s jediným bodem programu. Systém Českého Poháru.

Zdůvodnění:

Na řádné VS v Teplicích nad Metují nebyl podán řádný návrh na změnu, ale vůle značné části členské základny je natolik významná , že není možné se problematikou nezabývat. Názor předsednictva je, že problematika přesahuje jeho pravomoci a proto předkládá problém VS. Hlasování bude bez diskuze a čas je dostatečně dlouhý, aby kluby mohly projednat záležitost se svými členy. Do dalšího kola ČP je dostatek času, aby bylo možné provést úpravy legislativy i softwarů

Program:   Místo a čas- 10.11. ,1.kolo ČP Adršpach po ukončení střelby a před vyhlášením výsledků

  1. Zahájení

    2. Volba mandátové komise

    3. Schválení programu

    4. Zpráva mandátové komise

    5. Schválení jednacího řádu VS

  2. 6. Návrh na změnu uspořádání soutěží Českého Poháru

Na základě doporučení Valného shromáždění Č3DL pořádaného dne 29.9.2018 v Teplicích nad Metují, navrhuje předsednictvo hlasovat o změnách v uspořádání dlouhodobé soutěže – Českého poháru. První bod je hlasování o změně jako takové – přidání opravného šípu/-ů a lze na něj odpovědět pouze ano-ne. Pokud projde tento bod nadpoloviční většinou, bude vybrána varianta s prostou většinou preferenčních hlasů opět systémem ano-ne. V případě shody preferenčních hlasů vybere variantu předsednictvo.

Členové, kteří se nemohou zúčastnit, mohou svůj hlas přenést prostřednictvím plné moci na někoho jiného s tím, jakým způsobem má hlasovat.

 

6.1. Hlasuji pro změnu pravidel a jejich rozšíření o opravný/-é šíp/-y

Ano – Ne

 

6.2. V případě, že bod 6.1. bude odhlasován, preferuji jednu z těchto variant:

6.2.1.   Systém HUNTER ROUND podle dosavadních pravidel s jedním opravným šípem ze stejné mety bodovaným 4/2/1 a 0.

Smyslem opravného šípu je vyšší atraktivnost soutěže, ale je nízko bodovaný, aby jeho vliv na celkový výsledek nebyl velký.

Body do soutěže tedy budou v hodnotě: 1.šíp - 20/16/10,  2.šíp - 4/2/1 a 0. Do celkových výsledků Poháru (průměr na šíp) ovšem bude druhý šíp započítáván jako out. Jednak nám zůstane srovnání s předchozími soutěžemi, jednak bude závod v Adršpachu porovnatelný s dalšími koly ČP, jednak nebude potřeba přepracovat vyhodnocovací program pro celoroční soutěž a jednak nedojde k odchylce od pravidel IFAA.

Ano – Ne

6.2.2.   Dva opravné šípy z jedné mety.

Bodování: 1.šíp - 20/18/16, 2.šíp - 14/12/10, 3.šíp - 8/6/4 a 0

Systém střílený na klubových soutěžích v Rakousku. Pro začátečníky nejatraktivnější, ale nemá oporu v pravidlech IFAA. Malé bodové rozdíly

Ano – Ne

7. Návrh usnesení

8. Schválení návrhu usnesení

 

 

V Praze 3.10.2018

Michal Sodja

Předseda Č3DL