Aktuality

10.05.2021 18:27

Přívrat se přesouvá na konec léta

Ahoj,
na základě rozhodnutí vedení spolku Kentaur - Pardubice rušíme příští týden 1. kolo Grand Prix v terčové terénní z následujících důvodů:
  • vládní omezení nadále neumožňují organizované amatérské soutěže
  • i přes více jak měsíční vyjednávání s Krajskou hygienickou stanicí pro Pardubický kraj se nám nepodařilo zajistit legalizaci soutěže (a předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví se dosud nevyjádřilo k žádosti ze dne 21.4.2021)
  • majitel pozemku má obavy v případě restrikcí, že budou vztaženy i na něj
  • uspořádání formou tréninku tzv. průběžným systémem není možné protože jdou lukostřelci okruh 2×, došlo by k promíchání skupin
Předběžně bychom toto kolo přesunuli na 28.8.2021, v termínu červen až červenec není lokalita na Přívratu dostupná z důvodu požadavku majitele areálu na neponičení trávy z důvodu seče.

Pavel