Aktuality

24.08.2021 16:26

Pozvánka na řádné zasedání Č3DL

Řádná valná hromada Č3DL 25.9. v Rajnochovicích

Pozvánka na VS Č 3D L

Valné shromáždění a doplňovací volby do předsednictva

Místo: Rajnochovice
Datum a čas:25.9.2021 v 17 hodin, případně po ukončení prvního kola ČP

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva mandátové komise

5. Schválení jednacího řádu VS3.

6. Volba volební komise

7. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

8. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

9. Zpráva o hospodaření

10. Zpráva revizní komise

11. Diskuse k předloženým zprávám

12. Schválení zpráv

13.Volba nového člena předsednictva….za odstoupivšího Pavla Šruta kandiduje Martin Kubeček

14. Návrh L.K. Arni Valteřice 1. otevřít kategorii LB ženy

                                          2. Střílet ČP na dva šípy

15. Návrh J.S.Licoměrsko:

Pokud VS v bodě 14.2. rozhodne ano

  - 3. Střílet Český pohár v následujících bodových sestavách:

  - a) kategorie BU, FU, FS, CRB ve stylu IFAA Hunter round s bodováním 20, 16, 10   ...tedy jako doposud

  - b) ostatní kategorie (nekladkové luky, luky bez zameřovače...) ve stylu IFAA Standard round, tedy dva šípy s bodováním 10, 8,

 

 

 

 

15.Chiméra:

  1. výše startovného bude vždy stanoveno pořádajícím klubem, ktetý bude sám rozhodovat o jeho výši a bude stanoveno v rozpise

 

  1. Závod bude probíhat dle volby daného pořádajícího klubu a opět bude předem specifikován v rozpise. Varianty budou na jeden šíp s bodovým hodnocením 20,16,10,0 nebo na dva šípy, kdy oba šípy budou stříleny hned po sobě a budou oba hodnoceny body 20,16,10,0 v závěru při odeslání do žebříčku dlouhodobé soutěže bude u obou těchto variant proveden přepočet na průměr na šíp se zápisem na minimálně 3 desetiná místa (tímto dojde ke stejnému výsledku u obou těchoto variant a je možné je mezi sebou porovnávat)

 

 

Návrh Phoenix- -totéž a rozumné startovné

16.Usnesení.

V Praze 24.8. Michal Sodja, přededa