Aktuality

05.05.2022 08:31

Řádné Valné shromáždění Č3DL

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Schválení programu
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Schválení jednacího řádu VS
  6. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období
  7. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva
  8. Zpráva o hospodaření
  9. Revizní zpráva
  10. Diskuse k předloženým zprávám

Schválení zpráv

VS proběhne bezprostředně po ukončení závodu. Nikdo neposlal žádný návrh, ale budou se zde rozdávat SC na EBHC ve Francii

Michal Sodja

předseda