Aktuality

16.04.2023 16:37

Valné shromáždění České 3D lukostřelby

VS proběhne v Němčicích 17.6. po ukončení závodu

16.4. Michal Sodja, předseda Č3DL