Pozvánka na VS

05.05.2024 19:49

Pozvánka na volební VS v Hradci

Pozvánka na VS Č 3D L

Místo:Hradec Králové
Datum a čas:1.6.2024 po ukončení závodu ČP

Program:

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva mandátové komise

5. Schválení jednacího řádu VS3.

6. Volba volební komise

7. Zpráva o činnosti svazu za předchozí období

8. Zpráva o dosavadní činnosti předsednictva

9. Zpráva o hospodaření

10. Zpráva revizní komise

11. Diskuse k předloženým zprávám

12. Schválení zpráv

13. Volby předsednictva

14. projednání návrhů

Návrhy.:

 

1. Presentace Aleše Hýbnera k aplikaci pro vyhodnocování závodů

2.Hlasování o zavedení aplikace

3. Návrh Libichova na otevření kategorie VBBR

4.Návrh Předsednictva

Návrh na kompromis kuší v Českém poháru

 

Použití zaměřovačů 4 X 32 s pětibodovou  osou, tyto kušohledy jsou standartně dodávány v sadách kuší.

 

Maximální rychlost šípu 300 stop stejně jako mají kladkové luky.

 

Tím dojde ke stejnému efektu jako u kladkových luků.

5.Návrh Ravens :

      Změna pravidel pro kategorii CRB .

 

       1. Žádame změnu pravidla, kdy je stanovena maximální vzdálenost terčů dle skupin  pro kategorii kuší - CRB.

 

        Zdůvodnění :

     V současné době je stanovena maximální vzdálenost terčů dle skupin terčů a to následně:

     4. skupina do 18m

     3. skupina do 31m

     2. skupina do 40m

    1. skupina do 54 m

 

    Při umístění terčů skupiny 4 a 3 do maximálních vzdáleností,  které jsou dle našeho názoru      nedostatečné,    může v kombinaci s dalšími faktory ( např. stav terčů a jejich opotřebování )  dojít k možnému poškození. Tento stav je nežádoucí jak pro střelce z kuše kdy dochází k poškození šípů tak pro terče .

 

     Návrh:

      Tímto tedy navrhujeme a prosíme o hlasování : Zrušení maximálních vzdáleností dle skupin terčů pro katergorii CRB. Další kolík pro katagorii CRB není nutné odměřovat , stačí jej zapíchnout „kdekoliv“ dle uvážení pořadatele závodu ( za předpokladu dodržení ostatních platných pravidel). . Pořadatel má tuto možnost ale nemusí jí samozřejmě využít.

 

     Závěr :

Zrušení tohoto pravidla přinese eliminaci nebo dramaticky sníží poškození terčů s ohledem na možnost posunutí terčů např. skupina 4. na 25-30m , skupina 3. na 35-40m atd…

 

     2. Žádáme změnu pravidla, kdy je kategorie CRB a kladkové luky bodována odlišně od ostatních kategorií luků.

   Návrh: 

  Tímto navrhujeme a prosíme o hlasování:

a) Změnu bodování pro katagorii CRB a kladkové luky  na standartní bodování  10,8,5,0 .

b) Změnu bodování pro katagorii CRB na standartní bodování 11,10,8,5,0   (11 bude pouze u terčů kde je to možné, vzhledem k vyznačeným zónám) .

 

   Zdůvodnění :

a) Jedná se o zjednodušení kdy se nebudou dané kategorie lišit od ostatních.

b) Bodování „centrovych“ zón bodem navíc tj. 11 zvýší bodové hodnocení pro přesný zásah , navíc se jedná o stimulující prvek k možnosti získat „prémiové“ body .

6. Návrh Chiméry

1/ zrušení postupového kolíků u zvířat a ponechat pouze 2 střely z jednoho 
2/ zrušit pro modré a bílé kolíky určování vzdálenosti dle velikosti komor
3/ zrušení určování vzdáleností pro červené kolíky dle velikosti komor

 

7. návrh usnesení

8. Schválení usnesení

Michal Sodja

předseda Č3DL