Kritéria pro hodnocení ČP 2023-2024

Kritéria pro Český Pohár 2023-2024

Počet souborů: 0

Kritéria pro vyhodnocení ČP pro sezónu 2023-2024
1) Český pohár je mistrovská soutěž v dlouhodobém uspořádání, pořádaná přímo předsednictvem svazu nebo klubem, který je svazem pověřený.
2) Do seriálu závodů Českého poháru budou zařazeny závody ohlášené jako pohárové od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 splňující všechny požadavky na závod Českého poháru.
3) Na závodě Českého poháru nesmí být žádná z tříd a kategorií vypsaných pro Český pohár omezena rozpisem.
4) Pro celkové hodnocení v Českém poháru se započítává součet maximálně pěti nejlepších bodových výsledků za umístění ze závodů zařazených v seriálu ČP.

5)Body se získávají podle klíče 1.místo 30b, 2.místo27 bodů, 3.místo 24 bodů....

6) při shodném výsledku rozhoduje průměr na šíp. Tedy součet bodů z maximálně pěti nejlepších výsledků (umístění)  dělený počtem šípů
7) V Českém poháru budou hodnoceny třídy a kategorie, kde se soutěže zúčastní alespoň 5 střelců hodnotitelných v ČP

8)hodnoceni budou všichni střelci kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu ČP


9) Závodu ČP se mohou zúčastnit držitelé licencí ČLS a národních licencí
10) Pořadatel závodu v seriálu ČP musí splnit následující kritéria:
- Dostatečná kapacita parkovacích (odstavných) míst pro vozidla účastníků
- Shromaždiště (odstavné plochy) musí být dostupné osobním automobilem běžné kategorie
- Cena startovného je stanovena pořadatelem a uvedena v rozpisu závodu


V případě, že je pro pořadatele obtížně zajistit stravu v přijatelné kvalitě a cenové hladině, nebude ji zajišťovat a oznámí to v rozpisu. V případě nezajištění stravy musí být ale zajištěno sociální zázemí formou mobilních WC, vhodného přístřeší s dostatečnou kapacitou a odstavných ploch pro vozidla účastníků. Pořadatel na tuto skutečnost upozorní v rozpise.
11) Povinností pořadatele je předat závodníkům, maximálně do 60ti minut od odevzdání poslední bodovačky, výsledky v tištěné podobě pro případné protesty. Výsledkovou listinu odešle pořadatel závodu vedení svazu Č3D nejpozději do 48 hodin ve dvou provedeních:

12) Vyhodnocení ČP bude provedeno po ukončení MČR
13) Kategorie pro ČP 2023-2024
- BHR (TRRB) muži, ženy, veteráni

-TR muži, ženy
-  LB (TRLB)muži, ženy, junioři, žáci

- BB muži,ženy, junioři, žáci
-  FU (CU )veteráni,muži, ženy, junioři, žáci
-  BU (HU)Muži, ženy
- HB ( PBHB) Muži, ženy
- FS (OL) muži, ženy
- CRB muži, ženy

Junioři a žáci TR, HB, LB a BHR sřílejí v kategorii BB

 

Junioři a žáci BU a FS střílejí v kategorii FU

BB, BHR, TR, LB a HB střílejí sestavu STANDARD ROUND. Dva šípy počítané 10,8,5. Terče velikosti 1 a 2(velké) ze dvou pozic označených modrým kolíkem, terče 3 a 4 z jedné pozice

BU, FU, FS a CRB (zbraně se zaměřovačem) střílejí sestavu HUNTER ROUND. Jeden šíp z jedné pozice označené červeným kolíkem, počítaný 20,16,10

 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY NENÍ ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU!! Jedná se o jednotlivý závod ve dvoudenním uspořádání. Věková kategorie závodníků je ta, do které závodník spadá 1.den závodu. Výsledek se nezapočítává do ČP

 

 

Platnost od 1. 10. 2023- 30.9.2024

 Michal Sodja, předseda Č3DL