Zápisy z jednání předsednictva

Jednání předsednictva 5.12.2014

Počet souborů: 0

přítomni:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Marek Žák

Petr Maralík

Pavel Šrut

Petr Dlesek

Předsednictvo přijalo směrnice o trenérském vzdělávání vypracované TMK

Zapsal

Michal Sodja, předseda Č3DL

jednání předsednictva 8.11.2014

Počet souborů: 0

Předsednictvo zřizuje s platností od 1.12.2014 Trenérskou komisi ve složení Libor Valeček a Martin Frélich.

Cílem komise je vypracovat trenérskou metodiku, napojit se na instruktorský program IFAA, naplňovat potřeby svazu a klubů ohledně vzdělávání - s přihlédnutím k mnošství stylů a pestrosti vybavení ve 3D lukostřelbě,  jakož i specifickým problémům spojeným se střelbou v terénu na neznámé terče v neznámé vzdálenosti.

Předsednictvo hlasovalo ve volbách do předsednictva IFAA takto- Vicepresident Stephen Kendrick,

secretary Marietjie Fryer

Zapsal Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání 11.10.2014 Sychrov

Počet souborů: 0

Přítomni:

Michal Sodja

Petr Maralík

Marek Žák

Robert Ježdík proxy

program:předsednictvo vyhodnotilo proběhlo propagační akci na Sychrově jako velmi úspěšnou a vyjádřilo odhodlání v podobných akcích pokračovat.

předsednictvo zaujalo stanovisko, aby všechny akce pořádané přímo svazem byly uváděny do kalendáře svazu , aby bylo zaručeno, že se nebudou křížit s jinou akcí.

Výstupy z akce Sychrov budou vyhodnoceny na příští schůzi předsednictva. Pro příští propagační akci na Sychrově (nebo podobnou) se doporučuje pokusit se domluvit pobyt na místě až do neděle a účastníky akce náležitě pohostit

zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis jednání 23.8. 2014 Skalany

Počet souborů: 0

Přítomni:

Michal Sodja

Marek Žák

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: předsednictvo pochválilo Ostrostřelce Skalany za výborně přiravený závod a ocenilo vepřovou s knedlíkem.

Předsednictvo bylo seznámeno s průběhem ME ve Francii a vyjádřilo uspokojení nad výsledky České výpravy.

Předsednictvo poděkovalo Robertu Ježdíkovi za prostudování materiálů pro světovou radu a komunikaci s předsednictvem IFAA.

Předseda M.Sodja vyřídil pozdravy od Presidenta IFAA a víceprezidenta IFAA

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

Zápis z jednání 7.6.2014

Počet souborů: 0

Hradec Králové

Přítomni:

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: poslední porada před odjezdem na ME. Obsazenost vozů, výživa atd, Předsednictvo vyjádřilo lítost, že nemůže zůstat na lukostřelecký večírek a opékání prasete v plné sestavě.

Robert Ježdík předložil otázky pro zasedání Světové rady IFAA. Předsednictvo se rozhodlo nevysílat zástupce do USA, ale hlasovat proxy způsobem.

Zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis z jednání 31.5. Licoměrsko

Počet souborů: 0

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Petr Maralík

Robert Ježdík

Program.

Předsednictvo pochválilo vzornou práci JS Licoměrsko, pochválilo vynikající catering a hezky a neobvykle postavenou trať. Zároveň vydalo reprezentantům potvrzené score carts na ME v Confolence a převzalo dresy

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání 17.5.2014

Počet souborů: 0

Kuchařík

přítomní:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Petr Maralík

Marek Žák

Pavel Šrut

Program.

Předsednictvo pochválilo Pražské Větve za výborně postavený závod, pochválilo občerstvení a předsedu.

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

jednání 14.4.2014

Počet souborů: 0

Choltice

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Petr Maralík

Program: Vyhodnocení mezinárodní spolupráce v projektu Grand Prix

Vyjádření ocennění klubu Kentaur ze vzornou přípravu závodu ČP a Grand Prix

Zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

jednání 5.4.2014

Počet souborů: 0

Žleby

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: Pochvala Chiméry za vzornou práci

    Předsednictvo bylo seznámeno s úrovní příprav na ME ve Francii. Seznam reprezentantů, dresy, odznaky

předsednictvo poděkovalo Jindřichu Mikolášovi za zajištění dresů

Zapsal Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis z jednání 11.1.2014

Počet souborů: 0

Bartochov

Přítomni:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Marek Žák

Pavel Šrut

Maralík Petr

program- pochválení Itaclubu za vzornou přípravu závodu a spolupráci s rakouskými kluby

           - vyhodnocení minulého roku

           - Předsednictvo seznámeno s možností spolupráce se st.z.Sychrov

Zapsal: Michal Sodja

předseda Č3DL

Jednání předsednictva 9.11.2013

Počet souborů: 0

Přítomni: Michal Sodja, Petr Dlesek, Petr Maralík, Pavel Šrut, Robert Ježdík.

Program: 1. Možnosti a výhledy na spolupráci se sousedními zeměmi (Polsko, Slovensko)

              2. Státní reprezentace na ME 2014 Francie

              3. Podklady pro Petra Maralíka stran nákladovosti Svazu a nákladovosti soutěžní činnosti.

              4. Problematika trenérů

 

 

1. V Polsku je problematika ve 3D natolik složitá, že je asi potřeba počkat na další vývoj. Jednání s novým vedením SLA3D je plánováno na prosinec.

2. Svaz podává na MŠMT žádost na dotační program 1. pro státní reprezentaci dle výsledků Českého Poháru 2013 a dvě osoby doprovod- požadavek jazykové vybavenosti

3. P.Maralík obdržel kakulaci na nákladovou náročnost provozu Svazu v plnohodnotném režimu (nikoli nouzovém) a na závod Českého poháru bez dotací, dobrovolné práce a darů, včetně amortizace trati.

4. V roce 2014 Svaz nežádá od státu žádné prostředky na vzdělávací programy. Problém trenérské metodiky bude řešen po Novém Roce v návaznosti na poptávku klubů. V současné době svaz disponuje dostatečným množstvím trenérů 2. a 3. třídy

9.11. 2013 Adršpach

zapsal Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání předsednictva 11.3.2015

Počet souborů: 0

přítomni

Pavel Šrut, Robert Ježdík, Michal Sodja

program - omezit kolize vzniklé dodatečnými změnami termínů.

Zápis z jednání 11.4.2015

Počet souborů: 0

Přítomni:

Sodja , Ježdík, ostatní členové online.

Zpráva Martina Frélicha o činnosti SMK a příprava na první trenérský kurz.

Předsednictvo vyjádřilo uspokojení nad provedením přípravy závodu v Sedmihorkách.

zápis z jednání předsednictva 27.6.2015

Počet souborů: 0

Holé Vrchy

Přítomni Michal Sodja , Robert Ježdík, ostatní online

Program- MS 2015. Předsednictvo pověřilo M. Sodju doručit všem přihlášeným score carty

předsednictvo bylo seznámeno s tím, že v žáří bude předseda mimo republiku a pověřilo předsedu vypracováním kritérií pro ČP na další sezónu se zapracováním návrhů klubů Pražské Větve, Chiméra, Libichov a Kentaur do kritérií

Jednání předsednictva 20.9.2015

Počet souborů: 0

Korespondenční jednání. Přítomni

Michal Sodja, Robert Ježdík, Libor Valeček, Pavel Šrut

Předstednictvo bylo seznámeno s rozhodnutím Petra Maralíka odstoupit z předsenictva. Stávající počet členů je pět.

Předsednictvo schválilo kritéria pro ČP dle návrhu předsedy

Zasedání předsednictva 24.1.2017

Počet souborů: 0

Proxy systém

Přítomni Sodja, Šrut, Ježdík, Novák, Žák

Projednávaná záležitost- směrnice o státní reprezentaci.

Předsednictvo vypracuje směrnici upravující účast střelců na významných soutěžích kde vystupují jako státní reprezentace. Směrnice bude zahrnovat minimální podmínky, jakož i možnost střelci účast nepotvrdit pakliže je oprávněný předpoklad že bude vážným způsobem znevažovat dobré jméno Č3DL, nebo České Republiky. Stejně tak stanoví minimální ústrojní povinnost na slavnostní zahájení a ukončení.

Zápis z jednání předsednictva 30.4.2017

Počet souborů: 0

Zasedání proxy systémem

Přítomni Sodja, Žák, Ježdík, Novák, Šrut.

Předsednictvo se rozhodlo na podnět členské základny otevřít kategorii žáci FU.

V průběhu sezóny se objevili dva žáci střílející kladkovým lukem. Dosud žáci stříleli pouze v kategorii BB, tedy v jedné kategorii, která je ovšem s FU neporovnatelná.

Pokud budou mít na konci sezóny sedm turnajů, budou oceněni bez ohledu na naplněnost kategorie

Michal Sodja

předseda Svazu

Zápis z jednání předsednictva 29.1.2017

Počet souborů: 0

Předsednictvo ve složení Michal Sodja, Marek Žák, Robert Ježdík, Jan Novák a Pavel Šrut schválilo směrnici o státní reprezentaci.

Zapsal Michal Sodja