Kritéria pro hodnocení Grand Prix v terénní IFAA

16.09.2019 11:08

Kritéria pro dlohodobou soutěž v terénní lukostřelbě IFAA

Kritéria pro vyhodnocení GP pro sezónu 2019-2020
1) Grand Prix je mistrovská soutěž v dlouhodobém uspořádání, pořádaná přímo předsednictvem svazu nebo klubem, který je svazem pověřený.
2) Do seriálu závodů GP budou zařazeny závody ohlášené jako GP od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 splňující všechny požadavky na závod GP, sestava lovecká terénní IFAA,14 terčů
3) Na závodě GP nesmí být žádná z tříd a kategorií vypsaných pro GP omezena rozpisem.
4) Pro celkové hodnocení v Grand Prix se započítává součet bodů dosažených v závodech GP

 


5) V GP budou hodnoceny třídy a kategorie, kde se soutěže zúčastní alespoň 5 střelců hodnotitelných v GP

6)hodnoceni budou všichni střelci kteří se zúčastnili tří čtvrtin (většiny)


7) Závodu GP se mohou zúčastnit držitelé licencí ČLS a národních licencí
8) Pořadatel závodu v seriálu GP musí splnit následující kritéria:
- Dostatečná kapacita parkovacích (odstavných) míst pro vozidla účastníků
- Shromaždiště (odstavné plochy) musí být dostupné osobním automobilem běžné kategorie
- Cena startovného je stanovena max. včetně jídla v následujících částkách:
o Dospělí, senioři atd.: 450,- Kč
o Junioři300,- Kč
o Minis 200,- Kč
V případě, že je pro pořadatele obtížně zajistit stravu v přijatelné kvalitě a cenové hladině, nebude ji zajišťovat a max. výše startovného snížena o 150,- Kč, tj. 300/150/50 Kč dle kategorie. V případě nezajištění stravy musí být ale zajištěno sociální zázemí formou mobilních WC, vhodného přístřeší s dostatečnou kapacitou a odstavných ploch pro vozidla účastníků. Pořadatel na tuto skutečnost upozorní v rozpisu.
9) Povinností pořadatele je předat závodníkům, maximálně do 60ti minut od odevzdání poslední bodovačky, výsledky v tištěné podobě pro případné protesty. Výsledkovou listinu odešle pořadatel závodu vedení svazu Č3D nejpozději do 48 hodin ve dvou provedeních:

10) Vyhodnocení GP bude provedeno po skončení  MČR ve 3D
11) Kategorie pro GP 2019 – 2020:
- BHR (TRRB) muži, ženy, veteráni

-TR muži, ženy
-  LB (TRLB)dospělí, junioři, žáci
- BB muži,ženy, junioři, žáci
-  FU (CU )dospělí, junioři, žáci
-  BU (HU)dospělí
- HB ( PBHB) dospělí
- FS (OL) dospělí


Junioři a žáci TR,HB,LB a BHR sřílejí v kategorii BB

 

Junioři a žáci BU a FS střílejí v kategorii FU