přijímání jednotlivých členů

29.08.2012 20:57

podání přihlášky

Pokud máte zájem o 3D lukostřelbu a chcete podpořit tento krásný sport, pošlete nám přihlášku.

 

Přihláška bude obsahovat:

Jméno

adresa

telefon

email

Datum narození

údaje budou použity pro potřeby evidence členské základny.

Svou přihláškou zájemce o členství souhlasí zpracováním a evidencí svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Následně vám bude přiděleno číslo licence.

Číslo licence použijte jako variabilní symbol pro platbu licence (členského příspěvku) na účet svazu:

Česká spořitelna 2835328329/0800

Dospělý                       300 CZK

děti a mládež do 18 let   100 CZK

Jako člen svazu máte právo účastnit se svazového dění. Účastnit se mistrovských soutěží- Mistrovství republiky a Český pohár, být hodnocen v dlouhodobých soutěžích, účastnit se Valných shromáždění......