O nás

Česká 3D lukostřelba vznikla oddělením od Svazu kuší a přejmenováním, jako pokračovatel Českého svazu sportovních kuší a luků na Valném Shromáždění na Holých Vrších 3.6. 2012

Český svaz sportovních kuší a luků 3D EAA byl založen na zakládajícím valném shromáždění dne 6.1.1996 v Praze 4, Vyskočilova 2 - SKY

Klub Brumlovka.

Od 1.1.2013 jsme řádnými členy IFAA (Mezinárodní Asociace Terénní  Lukostřelby)

 

Pokud nevíte co je 3D lukostřelba, klikněte na tento odkaz:

 Co je 3D lukostřelba?

 

Jak se přihlásit do Č3DL? -pošlete přihlášku na info@3darchery.cz

Přihláška bude obsahovat:

Jméno

adresa

telefon

email

Datum narození

údaje budou použity pro potřeby evidence členské základny.

Svou přihláškou zájemce o členství souhlasí zpracováním a evidencí svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

 

Přihlášku zašlete na info@3darchery.cz

 

Následně vám bude přiděleno číslo licence.

Číslo licence použijte jako variabilní symbol pro platbu licence (členského příspěvku) na účet svazu:

Česká spořitelna 2835328329/0800

Pro sezónu 2021-2022 je to 3OO CZK pro dospělé,100 CZK pro děti do 18 let. Dospělí členové klubů (pokud za ně platí klub) 200CZK

Jako člen svazu máte právo účastnit se svazového dění. Účastnit se mistrovských soutěží- Mistrovství republiky a Český pohár, být hodnocen v dlouhodobých soutěžích, účastnit se Valných shromáždění......

Členové Svazu jsou pojištěni.

Naše sezóna začíná 1.10. každého roku a končí 30.9. roku následujícího. Poslední soutěží sezóny je zpravidla Mistrovství ČR ve 3D lukostřelbě. Hlavní soutěží je Český pohár- MČR v dlouhodobém uspořádání. MČR a závodů Českého poháru se nelze účastnit bez střelecké licence

 


Zobrazit místo Česká 3D lukostřelba - kluby na větší mapě