Směrnice pro přestup

Směrnice pro přestup mezi kluby

Počet souborů: 0

Směrnice pro přestup
Pokud si člen svazu přeje změnit klubovou příslušnost, je povinen informovat o této skutečnosti svůj stávající klub a klub nový musí s přestupem souhlasit. Pokud jsou obě podmínky splněny, nový klub neprodleně informuje Sekretariát svazu o změnách v členské základně a Sekretariát provede změnu v evidenci členské základny.
Termín pro přestup je 15. 9. - 30. 9.
Tento Přestupní řád byl schválen VS dne 6. 10. 2012